Se også den trykte utgaven av Nordens språk med røtter og føtter:

Nord 2004:9

ISBN 92-893-1042-1

Mer informasjon

Forord

Nordens språk med røtter og føtter er et fellesnordisk lærebokprosjekt. I år 2000 tok Nordisk Ministerråds språkpolitiske referansegruppe initiativ til utarbeidelsen av en nordisk språkhistorie rettet mot elever i videregående skole. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med NORDSPRÅK, en sammenslutning av nordiske morsmålslærere og lærere som underviser i et nordisk språk som fremmedspråk. Steen Svava Olsen ble tilknyttet som prosjektleder, mens den endelige redaksjon ble overdratt til Iben Stampe Sletten.

Det foreliggende undervisningsmaterialet er resultatet. I sin helhet er utgivelsen tilgjengelig på internett gjennom Nordisk Ministerråds portal. Kapittel 2: «Nordisk språkhistorie» utgis samtidig som bok med tittelen «Nordens språk med røtter og føtter» på svensk, norsk, dansk, færøysk og islandsk. Man kan lett få en oversikt over prosjektet ved å lese nedenstående introduksjon med lenker til hver av de foreløpig 27 artikler. Det er også lenker til de forskjellige språkversjonerne av bidragene til kapittel 2. Nettmaterialet vil løpende kunne utvides med nye artikler, oppgaver osv.

Hensikten med dette utgivelsesprosjektet er å styrke især unge menneskers refleksjon over språkets betydning og å øke bevisstheten om at det i Norden finnes et særlig språklig og kulturelt fellesskap betinget av historiske og politiske forhold. Nordens språkråd håper at lærere og elever på alle nivåer vil forstå å utnytte både boken og nettmaterialet i en undervisning som kan bidra til å realisere det språklige fellesskapet i hele Norden slik befolkningene ønsker.

Nordens språkråd vil gjerne takke NORDSPRÅK for samarbeidet og særlig Iben Stampe Sletten for en overordentlig stor og helt avgjørende innsats i prosjektets siste fase.

November 2004
for Nordens språkråd
Guðrún Kvaran
formann