Se også den trykte utgaven av Nordens språk med røtter og føtter:

Nord 2004:9

ISBN 92-893-1042-1

Mer informasjon

Nordiske språk i fortid og nåtid

Språklikhet og språkforskjell, språkfamilier og språkslektskap

Arne Torp

Dialektkontinua og standardspråk innafor det germanske språkområdet

Dersom vi holder oss til Europa, finner vi disse dialektkontinua innafor det germanske språkområdet:

Figur 7: Germanske dialektkontinua i Europa
1. kontinentalgermansk Østerrike, Sveits,Tyskland, Nord-Belgia og det meste av Nederland
2. frisisk den nederlandske provinsen Friesland
3. engelsk det meste av Storbritannia
4. skandinavisk det meste av Danmark, Sverige og Norge
5.færøysk Færøyene
6. islandsk Island

 

Figur 8: Kart over germanske dialektkontinua i Europa

Figur 8

Innafor hvert dialektkontinuum finner vi opp til fire forskjellige standardspråk. Av figur 9 nedenfor ser vi at kontinentalgermansk og skandinavisk eksisterer bare som dialektkontinuum, ikke som standardspråk. Innafor hvert av disse to kontinua finner vi flere standardspråk, mens vi bare har ett standardspråk for hvert av de fire øvrige (frisisk, engelsk, færøysk og islandsk).

Figur 9: Germanske standardspråk i Europa
1. kontinentalgermansk
  1. tysk
  2. nederlandsk
2. frisisk  
3. engelsk  
4. skandinavisk
  1. svensk
  2. dansk
  3. norsk (bokmål og nynorsk)
5. færøysk  
6. islandsk  

 

<< Forrige side [Side 7 av 15] Neste side >>